Оваа статија ја истражува врската помеѓу владините трошоци за време на кризата СОВИД-19, инфлацијата во 2022 година, рецесијата во 2023 и 2024 година, но и потенцијалниот крах на акциите следната година. Оваа година глобалната економија доживеа забавување поради повеќе фактори, вклучувајќи ги зголемените каматни стапки, инвазијата на Украина и тековниот конфликт меѓу Израел и милитантите на Хамас воведоа дополнителна неизвесност и можни растечки геополитички тензии во другите региони.

Економските последици донесоа невидени предизвици кои бараа подеднакво невидени одговори од владите ширум светот. За да се борат против економските последици од пандемијата, многу влади започнаа амбициозни програми за трошење. Иако овие мерки беа наменети да ги стабилизираат економиите и да обезбедат поддршка за поединци и бизниси, напротив, овие невидени владини трошења за време на пандемијата COVID-19 во 2020 и 2021 година доведоа до висока инфлација во 2022 година и додека во 2023 година се појавија стравови од претстојната рецесија почна да излегува на површина.

Во третиот квартал од 2023 година, економијата на еврозоната доживеа назадување, намалувајќи се за 0,1% на квартална основа, остварување што беше помалку од очекувањата на пазарот за одржување на рамна стапка на раст. Овој пад следи по нагорно ревидираната експанзија од 0,2% во вториот квартал, а вреди да се напомене дека ова е првпат еврозоната да забележи економска контракција од 2020 година, кога пандемијата COVID-19 изврши голема штета врз економската активност. Во рамките на главните економии во еврозоната, Германија забележа пад од 0,1%, економската активност на Италија остана стагнантна, а Франција и Шпанија забележаа скромни добивки од 0,1% и 0,3%, соодветно. На годишна основа, вкупната економија оствари само слаб раст од 0,1%, што е помалку од очекуваниот раст од 0,2%.

Европската централна банка (ЕЦБ) предвидува дека економијата на еврозоната ќе порасне за само 0,7% во 2023 година. Сепак, оваа проекција изгледа сè понереална како резултат на неколку загрижувачки трендови. Заострените услови за финансирање, заедно со покачените цени, вршат надолен притисок врз домашната побарувачка. Истовремено, странската побарувачка останува потисната, попречена од глобалните економски несигурности и трговските тензии. Понатаму, индустрискиот сектор, особено во Германија, продолжува да се соочува со контракција, што е загрижувачки знак со оглед на неговото историско економско значење во регионот. Во овој сложен економски пејзаж, креаторите на политиките ќе треба да се справат со низа предизвици. Најважно ќе биде изнаоѓањето начини за стимулирање на домашната побарувачка и решавање на прашањата поврзани со финансирањето и инфлацијата. Дополнително, поттикнувањето на средина погодна за индустриски раст и зајакнувањето на меѓународните трговски односи ќе биде од клучно значење за еврозоната да го врати својот економски моментум наспроти овие спротивставени ветрови.

Сите макроекономски показатели покажуваат рецесија, да се нурнеме во податоците на САД и ЕУ (Кина не е вклучена, поради нетранспарентни податоци).

Растот на бруто домашниот производ (БДП) е во значителен пад, особено ако е негативен два последователни квартали или повеќе, е силен показател за рецесија.

Раст на БДП Еврозона

Зголемените стапки на невработеност и падот на отворањето работни места се знаци на економска неволја. Високото ниво на губење на работни места во различни сектори може да укаже на рецесиски тренд, но овојпат нема да видиме сериозна невработеност, поради падот на населението.

Овој графикон ја прикажува стапката на невработеност во ЕУ

Следната грфа ја покажува стапката на невработеност во САД

Намаленото трошење на потрошувачите укажува на намалена доверба на потрошувачите и може да сигнализира економски пад е витална компонента на економската активност, особено во економијата зависна од потрошувачите, како што се САД и ЕУ. Овој индикатор е сè уште отпорен поради зголемениот долг на потрошувачите. Вкупниот долг на домаќинствата во САД се зголеми за 16 милијарди долари и достигна 17,06 трилиони долари во вториот квартал од 2023 година, според најновиот квартален извештај за долгот и кредитот на домаќинствата. Долгот на кредитни картички забележа брз раст, порасна за 45 милијарди долари до сериско високо ниво од 1,03 трилиони долари. Останатите салда, кои вклучуваат кредитни картички за малопродажба и други потрошувачки заеми се зголемија за 15 милијарди долари, а заемите за автомобили за 20 милијарди долари. Салдото на студентските заеми достигна 1,57 трилиони долари, додека салдата на хипотекарните кредити беа главно непроменети на 12,01 трилиони долари.

Долг на кредитни карти во САД

Намалувањето на деловните инвестиции во опрема, технологија и проекти за проширување сугерира дека бизнисите се несигурни за идната економска перспектива, инвестициите од венчер капитал се намалија за 34% од првиот квартал до вториот квартал на 2023 година, што е вообичаена карактеристика на рецесија.

Во традиционалната економска теорија, постои концепт познат како „количинска теорија на пари“, што сугерира дека промените во понудата на пари може да влијаат на севкупната економска активност. Падот на залихата на пари може да сигнализира намалување на трошоците и инвестициите, што може да придонесе за економски пад или рецесија. Централните банки користат различни алатки за управување со понудата на пари и имплементација на монетарната политика, а врската помеѓу промените во понудата на пари и економските резултати може да биде под влијание на низа други фактори, како што се каматните стапки, фискалната политика и глобалните економски услови. Во моментов повеќето од економиите на Г-20 ја намалуваат понудата на пари, особено во САД како водечка економија, понудата на М2 се намалува со најбрза стапка од 1930-тите.

Накратко, иако падот на паричната залиха може да се смета за еден потенцијален показател за економски стрес, тој не е дефинитивен или ексклузивен сигнал за претстојната рецесија, туку е достоен показател за макроекономијата, така што растот на БДП, цените на средствата и инфлацијата ќе ослабат .

Пари пуштени во промет ЕУ – М2

Друг клучен показател за рецесија е значително забавување на пазарот на домување, вклучително и намалување на продажбата на станови, пад на цените на куќите, бидејќи пазарот на домување е тесно поврзан со богатството и довербата на потрушувачите. Очигледно е тој негативен тренд во текот на оваа година и веројатно ќе продолжи и во наредната година.

Пазарот на домување традиционално ја симболизира суштината на американскиот сон, отелотворувајќи не само место за живеење, туку и значајна инвестиција во иднината. Сцената со недвижнини во Соединетите Држави е подложна на динамични промени, често усогласувајќи се со целокупната економска траекторија на земјата. Преовладува загриженоста за тоа дали американската економија би можела повторно да биде ранлива на влијанијата на рецесијата за домување, бидејќи хипотекарните стапки во САД достигнаа две децении највисоко ниво од 8%, или поточно во 23 години.

Исто така оваа година забележавме постојан пад на корпоративниот профит, што укажуваше на намалена деловна активност и економско забавување што доведе до рецесија.

А последниот индикатор и исто така најважен е инверзијата на кривата на обврзници (кога краткорочните каматни стапки ги надминуваат долгорочните стапки), што ја сигнализираше претстојната рецесија. Овој клучен индикатор беше сигурен показател за рецесиите во минатото.

Иако се чини дека сегашниот пораст на каматните стапки веднаш не ја попречува економската активност или предизвикува вознемиреност кај позајмувачите, од клучно значење е да не здивнете предвреме. Влијанието на повисоките каматни стапки врз економијата често доживува одложување, познато како „ефект на задоцнување“. Ова одложување се случува затоа што промените во каматните стапки првенствено ги погодуваат новите заемопримачи, вклучително и оние кои се занимаваат со доспеаниот долг, кои треба да се рефинансираат за да ги отплатат инвеститорите на обврзниците што доспеваат. Дополнително, поединците со долг со фиксна стапка што не достасува не се веднаш под влијание на повисоките стапки. Ефектот на задоцнување е резултат на времето потребно за издавањето на нов долг да изврши доволно влијание врз економијата за да ја забави.

Графиконот подолу ја илустрира стапката на фондовите на ФЕД и времето, мерено во месеци, од последното во серијата зголемувања на каматните стапки што доведоа до следната рецесија од 1981 година. и почеток на рецесија. Имајќи предвид дека последното покачување на ФЕД се случи во јули 2023 година, под претпоставка дека тоа е последното зголемување на стапката за овој циклус, можеби ќе биде до јуни 2024 година пред да се случи рецесија.

Како што еволуираат економските показатели, постои зголемена загриженост дека рецесија може да биде неизбежна. И покрај тековниот недостаток на видливи знаци на економска неволја, порастот на каматните стапки ги зголемува стравувањата. Важно е да се земе предвид ефектот на доцнење поврзан со повисоките каматни стапки, каде што целосното влијание врз економската активност бара време да се материјализира. Историските податоци, прикажани на графиконот погоре, што ја прикажува стапката на фондовите на ФЕД и времето што води до следната рецесија од 1981 година, укажуваат на конзистентна шема. Во просек, има 11-месечно одложување помеѓу конечното зголемување на стапката и почетокот на рецесијата. Со последното зголемување на Банката на федерални резерви што се случи во јули 2023 година, и под претпоставка дека тоа е заклучното зголемување на стапката за овој циклус, проекциите сугерираат дека рецесијата можеби не е далеку, што потенцијално ќе се материјализира околу јуни 2024 година и што значи тоа за финансиските пазари што ќе ги опфатам во следниот пост.

Додека економијата во моментов изгледа еластична, ефектот на задоцнување имплицира дека на хоризонтот може да се наѕираат последиците од повисоките каматни стапки. Од клучно значење е креаторите на политики, бизнисите и поединците внимателно да ги следат овие трендови и да бидат подготвени за потенцијални економски спротивставени ветрови во наредните месеци.